Chicago

Chicago är ett kortspel där den som får 52 poäng först är den som vinner, poäng får man genom att vinna själva poker omgången eller genom att ha den bästa handen. Man kan givetvis få poäng för båda dessa, men många gånger så får en person poäng för omgången och en annan får för handen.Spelet börjar med att alla spelare får fem kort var, när de har fått sina kort kan de byta ut kort. Spelare som bara vill byta ut ett kort kan be om att få ett öppet, kortet visas för alla och spelare får bestämma sig om han ska ta det eller inte. Nekar spelaren kortet tar han det kort som kommer efter det öppna. Beroende på vilka regler man väljer att spela med så kan man byta två eller tre gånger.Många gånger är det två byten som gäller, det kan finnas en risk att korten tar slut annars. När alla byten är över så börjar själva poker omgången. Spelaren till vänster om dealern får börja med att lägga ut ett kort som de andra ska försöka slå och detta pågår tills det inte är några kort kvar. Den person som hade det högsta kortet efter ha följt färg vinner omgången och får 2 poäng.En spelare kan välja att gå Chicago, spelaren gör detta efter sista bytet och tror sig kunna vinna med sin hand i alla utfall under omgången. Om spelaren vinner omgången efter att ha gått Chicago får spelaren 15 poäng, men gör inte spelaren det tappar han 15 poäng istället. Spelaren som ropar Chicago får börja omgången, oavsett vem det var som egentligen skulle börja. Är det flera som ropar Chicago samtidigt så spelar de i den vanliga ordningen som de annars skulle göra.

  • Ett par: 1 poäng
  • Två par: 2 poäng
  • Triss: 3 poäng
  • Stege: 4 poäng
  • Färg: 5 poäng
  • Kåk: 6 poäng
  • Fyrtal: 7 poäng
  • Färgstege: 8 poäng.

Spelaren som vinner omgången får 2 poäng.När en spelare har fått ihop 42 poäng får denne inte byta längre, de sista 10 poängen måste göras alltså utan att byta.Det finns en del variationer till reglerna i Chicago, till exempel så kan den person som går Chicago välja att inte ta 15 poäng utan istället sänka alla andras poäng till 0.En annan variant till reglerna är att den person som har 42 poäng inte får byta, men i början av varje runda får ett sjätte kort som denne kan slänga för att få en bättre hand.