Texas hold’em – spelet och strategi

Texas hold’em, även känt bara som hold’em, är det mest populära pokerspelet i världen, oavsett om man tittar på live- eller nätpoker. I denna artikel går vi kortfattat igenom spelets struktur och regler och tittar sedan närmare på de strategier som man kan ta hjälp av.

10813937-poker-player-with-cards-and-chips-at-casino

Struktur & Regler

Texas hold’em är ett så kallat ”community card game”, det vill säga ett spel med gemensamma kort. Till skillnad från många andra versioner av poker så har man inte varje spelare en full hand från första början, endast två kort delas ut dolt till alla deltagare. Under spelets gång kommer sedan kort att läggas ut mitt på bordet, dessa kort får sedan användas av alla spelare. Två eller fler spelare kan räkna samma kort till sin hand, de tillhör alltså inte den som använder dem.Spelet spelas för pengar, eller rättare sagt spelmarker, och för att uppmana till spel finns det ett system som många pokerspel använder sig av, nämligen blinds. En person är big blind (stora mörk), som lägger in grundinsatsen som krävs för att få vara med i en hand, och till höger om denna sitter small blind (lilla mörk), som lägger in halva insatsen på förhand.shutterstock_242601343Till höger om small blind sitter dealern. Detta representeras av en liten puck med just ordet ”dealer” på, känd som ”dealer button”. Korten delas ut så som personen med denna framför sig höll i kortleken, det vill säga dealern är den sista personen som får sina kort. När en hand är över flyttas dealer button och både small och big blind ett steg till vänster. För dig som är intresserad av en fördjupning så har PokerStars publicerat en sida kan man läsa mer utförliga regler om Texas hold’em och de går bland annat igenom terminologi och skillnader mellan några populära varianter av just denna variant av poker.

Strategi & Taktik

Strategi i Texas hold’em är väldigt viktigt att ha, men vilken strategi man bör använda sig av, det är där åsikterna är delade. Det finns mer att säga om strategi än man kan göra i en enda artikel, faktum är att det finns åtskilliga böcker i detta ämne.shutterstock_304223894En stor del av poker som många professionella spelare använder sig av är att läsa sina motståndare, men bortser man från detta kan man lära sig en hel del om hur man bäst spelar spelet och inte bara hur man spelar mot vissa motståndare. Detta är också det man vill ha med sig då man spelar online, eftersom man inte kan se sina motståndare.De mest grundläggande strategier handlar helt enkelt om i vilka situation man bör satsa, höja, checka, syna och lägga sig. Man säger att i regel bör man satsa då man tror sig ha den bästa handen, anledningen till detta är tvåfaldig, först vill man ju att potten ska växa sig större när man har en bra hand, men för varje nytt kort som läggs upp ökar risken att någon får en bättre hand. Så man vill att det ska kosta för dem som jagar en stege eller en färg då man själv sitter på något som två par. Detta måste dock vägas mot en för stor satsning som gör det onödigt riskabelt för en själv.Att höja är en mycket viktig del av pokerstrategi, på samma sätt som man bör satsa när man tror sig ha den bästa handen bör man även höja när detta är fallet men någon redan har satsat. Detta leder även till potentiella kontrahöjningar, det vill säga höja efter någon kring bordet redan höjt. En kontrahöjning är oftast en indikation på en riktigt start hand eller en hög risk-belöning bluff.Sedan kommer vi till att checka, detta är något som ofta signalerar en svag hand, men det kan även vara direkta motsatsen. Vet man till exempel att ens hand är oslagbar kan man checka bara för att ge en själv möjligheten till en kontrahöjning.shutterstock_84630241Det finns en hel del debatter kring att syna, många pokerexperter rekommenderar att man inte gör detta ofta. Man brukar säga att genom att syna så får man ingen ytterligare information, om man istället höjer så blir det betydligt mer uppenbart hur mycket motspelaren tror på sin hand.Till sist kommer vi till att lägga sig. Detta är något som många nybörjare behöver mest kunskap i. Förmågan att kunna lägga sig vid rätt tillfälle bör inte underskattas, det är något som ofta kan vara skillnaden mellan att stanna kvar och åka ut. Innan kort lagts ut på bordet är det relativt enkelt att ge upp en hand, det är när man är mitt inne i en hand som många finner det svårt att lägga sig även när detta helt klart är det bästa valet.